ІСТОРІЯ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ

Д. І. Багалій

ЗМІСТ

Передмова Д. І. Багалія

Розділ 1. Географічний нарис Слободської України і початок її заселення
Дике поле — Слободська Україна, її поверх і взгір'я. Річки і їх вплив на заселення. Степ і ліс — їх вплив на заселення. Природні багацтва Слободської України. Татарські броди та перелази. Шляхи. Новоросійський степ. Московське заселення України. Українські переселенці з Польщі в XVI і першій половині XVII ст.

Розділ 2. Заселення Слободської України з другої половини XVII до кінця XVIII століття
Переселення народу в Слободську Україну з Задніпрянщини і його причини. Заснування й заселення міст і слобід — Острогозька, Сум, Харкова, Охтирки, Ізюма і округи їх полків. Внутрішнє розселення слобожан. Участь монастирів в заселенні країни. Чужоземні переселенці. Вплив заселення на устрій Слободської України. Жалованні грамоти Слободським полкам. Участь Московської держави в українському заселенні. Поширення території Слобожанщини.

Розділ 3. Боротьба з татарами
Оборона проти татар. Татарські напади 1680 і 1691 рр. Інші татарські напади. Українці у неволі, Кріпості у великих городах, містечках та селах. Лінії кріпостей.

Розділ 4. Автономія
Склад Слобідських полків і їх перші полковники. Склад козацької автономії. Полковники Слободських полків. Діяльність полковників і їх вибори. Московські воєводи на Слобожанщині. Залежність Слобідської України від бєлгородських воєвод. Розрядного і Посольського приказів. Скасування автономії при царицях Анні та Катерині II.

Розділ 5. Соціальний устрій і суспільні стани
Подібність і ріжниця у суспільних станах Гетьманщини і Слобожанщини. Тодішні стани — міщане, козаки - компанейці і підпомошники, державські піддані. Одбутки підданих. Соціальні реформи центрального уряду за часи цариці Анни. Соціальна реформа цариці Катерини II.

Розділ 6. Вибори до екатерининської Комісії для укладання нового «Уложенія» і накази слобожанських представників
Вибори до Комісії ї Накази дворянських представників. Накази городянськнх представників . Накази військових обивателів. Бажання усіх станів взагалі.

Розділ 7. Промисли, ремесла та торгівля
Економічний побут переселенців . Землеробство. Садівництво. Скотарство. Бджільництво. Викурювання горілки. Млинарство. Дегтярство. Здобування селітри. Ремесла. Торгівля. Слободсько-українські ярмарки. Великі ярмарки. Середні ярмарки. Малі ярмарки. Ярмарковий товарообмін.

Розділ 8. Земельна власність
Займанщина земель яко основа земельної власності. Окружні козачі полкові та сотенні землі. Права на дрібну земельну власність козаків-хазяїнів. Розпорядження про старозаїмочні землі російського уряду. Початок панського дворянського землеволодіння. Монастирське землеволодіння.

Розділ 9. Слобожанський побут
Український побут козацької старшини . Обставини життя слободських полков ників. Обставини життя козацтва, селянства та міщанства. Звичаї та риси характеру слобожан.

Розділ 10. Духовенство, церкви та монастирі
Релігійний настрій. Церковна ієрархія. Церковна парахвія. Церковні брацтва. Шпиталі. З життя духовенства.

Розділ 11. Освіта
Любов до освіти у слобожан. Мандровані учителі. Шкільна наука . Число шкіл в Слободській Україні у 1732 р. Харківський колегіум яко центр освіти на Слободській Україні. Пам'ятники словесності.

Розділ 12. Український філософ Григорій Савич Сковорода
Життя Г. С. Сковороди. Філософія Г. С. Сковороди. Значіння Г. С. Сковороди

Розділ 13. Харків яко українське місто
Національний і соціальний склад харківського населення у XVII—XVIII ст. Українське національне відродження у Харкові у XIX ст.

Коментар (В. В. Кравченка).

<< | ЗМІСТ | >>