Центр дистанційної освіти

Повний курс підготовки до ЗНО з історії України

Презентації до ЗНО з історії України

Стародавня історія України
Київська держава
Галицько-Волинська держава. Монгольська навала
Литовсько-Руська держава у др. пол. XIV – XVIст.
Українські землі у складі Речі Посполитої (др. пол. XVIст.)
Українські землі у складі Речі Посполитої (пер. пол. XVII ст.)
Національно-визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького
Українські землі у 50–80-ті рр. XVII ст.
Українські землі наприк. XVII – у пер. пол. XVIII ст.
Українські землі у др. пол. XVIII ст.
Українські землі у складі Російської імперії наприк. XVIII – у пер. пол. XIX ст.
Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприк. ХVIII – у пер. пол. ХІХ ст.
Культура України наприк. XVIII – у пер. пол XIX ст.
Наддніпрянська Україна у др. пол. ХІХ ст.
Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії у др. пол. ХІХ ст.
Культура України у др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст.
Наддніпрянська Україна у 1900–1914 рр.
Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії у 1900–1914 рр.
Україна в Першій світовій війні
Українська революція
Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918–1921 рр.)
Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921–1928 рр.)
Утвердження тоталітарного режиму (1929–1939 рр.)
Західна Україна у 1921–1939 рр.
Україна під час Другої світової війни (1939–1945 рр.)
Україна у перші повоєнні роки (1945 – на поч. 1950-х рр.)
Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.)
Україна в період загострення кризи радянської системи (1965–1985 рр.)
Розпад Радянського союзу та відродження незалежності України (1985–1991 рр.)
Україна в умовах незалежності

Конспекти до ЗНО з історії України

Завантажити архів

Завдання ЗНО з історії України 2021 року

Завдання ЗНО з історії України 2020 року

Завдання ЗНО з історії України 2019 року


Поділитися сторінкою