Пам'ятки мистецтва старої Слобожанщини

С. А. Таранущенко

Таранущенко С. Пам'ятки мистецтва старої Слобожанщини / С. Таранущенко . Факс. вид . Х.: Харківська експериментальна школа-клуб друкарської справи, 1922 . – CXIV с.: іл.

У альбомі зібрані зображення пам'яток архітектури Слобідської України, що автор фотографував як на початку своєї діяльності у 1912 року, так і у 1920-х роках, коли вже був відомим дослідником. Більшість фотографій ніколи не публікувались, а деякі споруди відомі лише за фотографіями залишеними автором. Унікальність даного зібрання ще в тому, що дає цілісну картину архітектурного колориту слобідського краю.

В альбоме собраны изображения памятников архитектуры Слободской Украины, которые автор фотографировал как в начале своей деятельности в 1912 году, так и в 1920-х годах, когда был уже известным исследователем. Большинство фотографий никогда не публиковались, а некоторые сооружения известны только по фотографиям оставленными автором. Уникальность данного собрания ещё и в том, что даёт целостную картину архитектурного колорита слободского края.

На главную | Вернуться в библиотеку