Зміївський ліцей No 1 ім. З. К. Слюсаренка. 140 років на освітянській ниві (1871–2011)

Ю. А. Коловрат, Є. В. Полях, Н. М. Комишанченко, К. А. Калітіна, Р. В. Нанака

Зміївський ліцей No 1 ім. З. К. Слюсаренка. 140 років на освітянській ниві (1871–2011) / Під. ред. Н. М. Комишанченко; Ю. А. Коловрата; Л. Б. Шамрай. – Зміїв: Комп’ютерний центр Зміївського ліцею No 1 ім. З. К. Слюсаренка, 2011. – 88 с.: іл.

Представленная читателю книга является кратким очерком истории развития Змиевского лицея No 1 имени дважды Героя Советского Союза Захария Карповича Слюсаренко. В работе освещается период от создания в 1871 году Змиевской женской прогимназии по настоящее время, описываются история развития и реорганизаций заведения, судьба наиболее выдающихся его учителей и выпускников.

Книга предназначена для краеведов, историков, биографов, а также для широкого круга читателей.

Представлена читачеві книга є коротким нарисом історії розвитку Зміївського ліцею No 1 імені двічі Героя Радянського Союзу Захарія Карповича Слюсаренка. У роботі висвітлюється період від створення у 1871 році Зміївської жіночої прогімназії до сьогодення, описуються історія розвитку та реорганізацій закладу, доля найбільш видатних його вчителів та випускників.

Книга призначена для краєзнавців, істориків, біографів, а також для широкого кола читачів.

Главная | Вернуться в библиотеку