Сільське господарство на слов’яно-хозарському порубіжжі

С. А. Горбаненко, В. В. Колода

Горбаненко С. А., Колода В. В. Сільське господарство на слов’яно-хозарському порубіжжі / С. А. Горбаненко, В. В. Колода; Інститут археології НАН України. К., 2013. ISBN 978-966-02-6892-0.

У монографії систематизовано матеріали досліджень і узагальнено дані стосовно сільського господарства в останній чверті І тис. н. е. на території слов’яно-хозарського порубіжжя. У результаті накопичення значного обсягу сільськогосподарських знарядь і визначень методами природничих наук продемонстровано спільні риси і відмінності ведення сільського господарства у слов’ян-сіверян і поліетнічних носіїв салтівської культури — населення Хозарського каганату.

Для археологів, істориків, етнографів, краєзнавців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться історією.

Главная | Вернуться в библиотеку