Енциклопедія історії України

Україна—українці, книга 2

Енциклопедія історії України. К. : Наукова думка, Т. «Україна—українці», книга 2. — 2019. — 904 с., іл. — ISBN 978-966-00-1740-5.

Енциклопедія історії України — десятитомна чорно-біла ілюстрована енциклопедія з історії України. Видана українською мовою в 2003—2019 роках у Києві, у видавництві «Наукова думка» під егідою Інституту історії України Національної академії наук України, під головуванням Валерія Смолія. Фінальний том «Україна—українці». Том складається з двох блоків: наративної і словникової частин. Усі розділи наративної частини у першій і частині другої книги є складовими загальної статті УКРАЇНА, держава. Словникову частину вміщено до другої книги тому.

Проект "Енциклопедії історії України" (2003—2013) як фахової універсальної енциклопедії з історії України був започаткований 20 червня 1997 р. постановою Президії НАН України за № 219 «Про підготовку фундаментальної "Енциклопедії історії України”». У широкому сенсі проект ЕІУ став своєрідною відповіддю на актуальні суспільні запити, культурні виклики, інформаційні вимоги, а також не в останню чергу був зумовлений фундаментальними потребами із систематизації, кодифікації та репрезентації соціогуманітарних знань з історії України у новітню добу.

На главную | Вернуться в библиотеку